Pro naše zákazníky organizujeme pravidelné semináře. Pokud máte zájem, napište nám a můžeme Vás zařadit na nejbližší seminář. Prezentace a semináře jsou bezplatné. Požádat můžete vyplněním formuláře dole.

Níže najdete semináře a výstavy o celkové efektivitě zařízení, kde mj. představíme také COMES OEE:

Monitoring a řízení výroby s COMES OEE na MSV2018

Brno, 1.-5. října 2018 při příležitosti konání Mezinárodního strojírenského veletrhu a veletrhu Plastex 2018.

COMPAS automatizace představé novou verzi konceptu Řízení diskrétní výroby, lisoven plastů a sledování celkové efektivity zařízení - OEE.

Detaily o připravovaných akcích a informace o akcích minulých najdete na webu MES/MOM systému COMES - semináře a akce.