Co je OEE

Jak může OEE pomoci zvýšit produktivitu a efektivitu výroby a co tento ukazatel znamená pro váš výrobní proces?

Comes OEE > Co je OEE

OEE – Overall Equipment Effectiveness je nejpoužívanější výrobní statistika managementu podniků. Hodnota OEE představuje klíčovou informaci pro podniky, které chtějí neustále zlepšovat a zeštíhlovat svoje výrobní procesy. Využívá se v zlepšovacích programech jako downtime management (DTM), lean manufacturing, Six Sigma nebo Kaizen. Celková efektivita zařízení OEE odkrývá skryté kapacity výrobních strojů, které mohou využít výrobní týmy a dosáhnout tím zvýšení provozního zisku podniku.

OEE ukazuje výrobní:

  • DOSTUPNOST – ztráty způsobené prostoji/opravami nebo poruchami strojů
  • VÝKON – ztráty využití normované kapacity zařízení/nižší výrobní takt
  • KVALITA – ztráty z nekvality výrobků/vady/poškození

Výpočet OEE

OEE je v procentech vyjádřeno jako součin těchto uvedených tří faktorů:

85% OEE
OEE - Dostupnost ikona
Dostupnost
Skutečný čas výroby
Plánovaný čas výroby
OEE - Výkon ikona
Výkon
Skutečná produkce
Plánovaná produkce
OEE - Kvalita ikona
Kvalita
Kvalitní produkce
Skutečná produkce
100%

Efektivita zařízení vypočtená a zobrazená v COMES OEE

Efektivita zařízení vypočtená a zobrazená v COMES OEE