Comes OEE pro zlepšení efektivity

Comes OEE > Comes OEE pro zlepšení efektivity

COMES OEE je průběžně vyvíjený modul MES/MOM systému COMES, určený pro přesný monitoring výroby a digitální vyhodnocení
efektivity strojů/linek výrobních podniků. Snadná implementace, správa a ovládání patří k důležitým rysům webového
MES/MOM systému COMES.

COMES OEE obsahuje všechny nejčastější klíčové výrobní ukazatele (KPI) – OEE, TEEP, SMED, MTTR, MTBF, Uptime. COMES OEE
poskytuje všechny informace v reálném čase pro potřeby rozhodování výrobního týmu, efektivní snižování výrobních ztrát,
motivování pracovníků k lepším výkonům. Usnadňuje manažerům optimalizaci a řízení výroby.

Klíčové vlastnosti COMES OEE

Aplikace pro různá odvětví průmyslu

Systém COMES je využíván v různých odvětvích průmyslu, v dávkových nebo sériových výrobních procesech automotivestrojírenství, zpracování plastů i gumy, i výrobě prvků pro stavebnictví. Rovněž je COMES OEE využíván v dávkových/šaržových výrobních procesech v potravinářstvíchemii a farmaciikosmetice nebo výrobě zdravotních pomůcek.

Podle požadavků uživatelů nebo specifik výrobních procesů lze do standardního konceptu COMES OEE doplnit speciální funkce. Díky vestavěnému konfiguračnímu prostředí může specifické uživatelské funkce doplnit systémový integrátor systému COMES, nebo i podnik využitím svých IT specialistů.

COMES OEE je možné doplnit dalšími moduly systému: plánování a rozvrhování výroby COMES APS, řízení interní logistiky továrny COMES WMS, řízení
procesů údržby CMMS COMES Maintenance, řízení skladů a interní logistiky COMES WMS s vestavěnou funkcí Traceability. Pro podporu řízení spojitých a dávkových procesů slouží moduly COMES Historian a COMES Batch.

Digitální továrna COMES je řešení s implementovanou funkčností všech modulů, vytvořené na principech systémové integrace a komplexní digitalizace výroby.

Automobilový průmysl

Automobilový průmysl

Strojírenství a robotika

Strojírenství a robotika

Plastikářství

Plastikářství

Gumárenství

Gumárenství

Farmacie a kosmetika

Farmacie a kosmetika

Chemie

Chemie

Potravinářství

Potravinářství

Zdravotní pomůcky

Zdravotní pomůcky

Architektura

COMES OEE nabízí vysokou výkonnost s možností implementace od několika až po stovky výrobních linek. IT platforma klient – server umožňuje ochranu dat a webová architektura transparentní dostupnost výsledků výroby v reálném čase pro stacionární i mobilní prostředky uživatelů. Významným přínosem jsou rovněž minimální nároky na HW a administraci systému.

COMES OEE architektura

Přesná data – sběr výrobních dat ze strojů

COMES OEE umožňuje přímý automatický sběr dat z výrobních zařízení, který je přizpůsoben technickým a komunikačním možnostem jednotlivých zařízení, případně je zajištěn prostřednictvím doplňujícího HW. Komunikace může být jednosměrná nebo obousměrná s využitím standardních komunikačních protokolů – OPC-UA, OPC-DA, EUROMAP, databáze, soubory, digitální nebo analogové signály. Výrobní data umožňuje COMES OEE sbírat i ručně prostřednictvím interakce uživatele přes terminálové rozhraní, např. klasifikací prostojů a klasifikací neshod výrobků. Všechny informace jsou automaticky ukládány do databáze systému COMES.

COMES OEE architektura

Operátorské obrazovky

COMES OEE obsahuje dotykové terminálové rozhraní pro zobrazování dat a práci operátora u výrobního zařízení. Dynamicky se přizpůsobí rozlišení obrazovky a je připraveno pro varianty terminál u každého stroje nebo terminál pro více strojů. Terminál může být vybaven čtečkou docházkových karet, čtečkou čárových/RFID kódů, tiskárnou. Obrazovky jsou navrženy s důrazem na přehlednost a intuitivnost ovládání s volbou přepnutí do jiných jazyků (angličtina, aj.).

Využití a funkce terminálů COMES

 1. Přihlášení operátorů
 2. Zobrazení směnového plánu a jeho plnění
 3. Klasifikace prostojů, ztrát výkonu, neshod/vad
 4. Odvádění výroby v kusech / po baleních
 5. Vyvolání eskalace – přivolání mistra, údržby…
 6. Zobrazení výrobní dokumentace
 7. Tisk štítků a etiket na balení
 8. Zadání požadavku na údržbu zařízení
Comes OEE Sběr dat a operátorské obrazovky

Andon – vizualizace ve výrobě i na PC manažerů

COMES OEE obsahuje vestavěné statistiky pro vizualizaci aktuálního stavu výroby. Informuje pracovníky výroby o průběžných výsledcích směny a řídicím pracovníkům dává přehled o stavu výroby bez nutnosti obchůzky výroby. Nejčastěji zobrazované informace jsou: přihlášení pracovníci, stavy jednotlivých strojů a technologií, parametry probíhající výroby, stav vyrobených a vadných kusů, výrobní ztráty. Přehledy/Andon lze konfigurovat podle zákaznických požadavků.

Comes OEE Andon - vizualizace ve výrobě i na PC manažerů

KPI a statistiky

Vizualizujte výsledky Vaší výroby pro motivaci operátorů i výrobních týmů! COMES OEE umožní jasně a přehledně graficky znázornit relevantní data o výrobě v reálném čase. COMES OEE obsahuje výstupní statistiky v podobě parametrizovatelných protokolů, další protokoly je možno na konkrétní požadavek dále doplnit. Standardními protokoly jsou:

 • Průběh výroby
 • Protokol prostojů
 • Andon výstup efektivity
 • Protokol neshod
 • Protokol kvality výroby
 • Protokoly OEE
 • Směnové protokoly

Řadu dalších statistik, výstupů a funkcí dodáváme jako opci.

Eskalace

COMES OEE je vybaven eskalačním systémem, který umožňuje uživatelům nastavit eskalační pravidla: posloupnost eskalovaných osob, dobu jejich reakce, četnost opakování eskalací. Eskalace je oznámena zprávou (e-mail, SMS, aplikací Smartphone), která uživatele upozorňuje na vzniklý problém ve výrobě nebo možnou výrobní ztrátu. Uživatel má možnost potvrdit eskalaci a její řešení.

Systém COMES např. následující výrobní stavy/požadavky:

 1. Přivolání pověřeného pracovníka na pracoviště
 2. Vznik prostoje nebo dlouhou délku nečinnosti stroje
 3. Zvyšující se zmetkovitost na stroji
 4. Výrobu v klesajícím taktu výroby
 5. Požadavek na údržbu stroje
 6. Výsledky směny
Comes OEE Sběr dat a operátorské obrazovky

Konfigurace

Aplikace umožňuje snadné přizpůsobení konkrétním podmínkám výrobního podniku a uživatelů. Konfigurovat aplikaci je možné prostřednictvím číselníků uživatelů, strojů, linek a výrobků, komunikace se stroji, nastavení operátorských obrazovek, vlastností výstupních sestav aj.

Zálohování dat

Aplikace je zálohována automaticky každý den a zálohy jsou ukládány na disk serveru. Je uchováváno jen posledních 10 záloh. Kromě záloh, které se vytvářejí automaticky, může uživatel s administrátorskými právy provádět zálohování ručně.

Klíčové přínosy COMES OEE

 • Detailní přehled o výrobě a jejích KPI v reálném čase, rychlejší rozhodování a odezvy na objednávky
 • Statistiky ukazující, kde a jak můžete snížit ztráty, zlepšit výsledky výroby a zvýšit ziskovost
 • Motivaci pro výrobní tým k dosažení nejlepších výsledků, podklady pro motivační odměňování
 • Vyšší efektivitu výroby a zvýšení reálných výrobních kapacit
 • Rychlou implementaci OEE v řádu dnů a snadnou správu systému díky moderní IT platformě
 • Digitalizaci svých výrobních agend a v praxi osvědčené řešení s mnoha referencemi