Stáhněte si

Comes OEE > Stáhněte si

Prospekt systému COMES OEE

COMES OEE prospekt obsahuje stručný popis funkcí aplikace:

 • Konfigurace
 • Sběr dat a operátorské obrazovky
 • Vizualizace ve výrobě a na PC manažerů
 • Výpočty statistik a jejich vizualizace
 • Protokolace
 • Zálohování dat

Prospekt systému COMES OEE ke stažení

Prospekt systému COMES v.3

Výrobní informační systém COMES obsahuje standardní MES funkce dle standardu MESA. K přednostem nabízeného výrobního informačního systému COMES patří štíhlá IT báze (webové technologie redukují náklady na správu) i možnost implementace v různých odvětvích průmyslu včetně odvětví s vysokými nároky na jakost jako je automobilový průmysl nebo regulovaných odvětví jako je potravinářství či farmacie.

Výrobní informační systém COMES obsahuje tyto skupiny funkcí:

 • krátkodobé kapacitní plánování výroby (týdenní, denní plány)
 • přehledová vizualizace a operativní řízení výroby
 • řízení pracovních sil ve výrobě
 • receptury a jejich správa
 • materiály a jejich správa (operativní inventura), kusovníky
 • označování výrobků (čárkový kód, 2D, RFID)
 • traceability
 • sběr, zobrazení, analýza a archivace technologických dat
 • podpora optimalizace technologických procesů
 • podpora optimalizace jakosti
 • sběr výrobních dat (kusy, prostoje, vady, …)
 • výrobní bilance (směnové protokoly, spotřeby materiálů a energií), KPI (OEE)
 • dokumentace výroby, výrobní protokoly
 • komunikace (na IT systémy (ERP, MIS) a do technologie (řídicí systémy, systémy značení, …)
 • řízení údržby

Prospekt systému COMES ke stažení

Profil Compas Automatizace ke stažení

COMPAS automatizace je česká inženýrsko-dodavatelská společnost, která nabízí chytré řešení průmyslové automatizace na platformě techniky SIEMENS a výrobních informačních systémů MES na platformě nejmodernějších řídicích a IT technologií. Profily ke stažení: