Časté dotazy

Comes OEE > Časté dotazy

Je součástí COMES OEE vizualizace Andon přímo ve výrobní hale?

Vizualizace na velkoplošné obrazovky umístěné ve výrobním procesu je častou požadovanou opcí COMES OEE. Připravujeme ji na míru podle přání zadavatele a máme zdařilé reference. Obvykle využíváme HW velkoplošných TV zavěšené ve výrobní hale nad pracovišti u linek nebo strojů.

Je možné vytvořit i další výstupy, které nejsou součástí aplikace?

Ano, na přání připravujeme i speciální výstupy z COMES OEE. Proškolený uživatel si může i sám vytvořit výstupy vlastní díky platformě systému COMES a vývojovém prostředí COMES Modeller.

Je součástí COMES OEE propojení na IT systém podniku?

Komunikace na podnikový IT systém nebo ERP je možná a připravujeme ji na míru podle požadavků zadavatele. Vzhledem k tomu, že  systém COMES je produktem firmy COMPAS, nemáme principielně žádná technická omezení v komunikaci na jakýkoli současný IT systém. Můžeme uvést příklady realizovaných komunikací se systémy SAP, HELIOS, OR SYSTEM, DIMENZE aj.

Bude OEE fungovat s mým procesem?

Krátká odpověď je „velmi pravděpodobně ano“. OEE se nejčastěji používá u diskrétních výrobních procesů (tj. procesů, které vyrábějí jednotlivé díly). OEE však lze aplikovat i na kontinuální procesy (např. rafinérie). Klíčová věc, kterou je třeba si zapamatovat, je, že OEE identifikuje poměr plně produktivního času (skutečný výstup) k plánovanému výrobnímu času (teoreticky možný výstup). Rozdíl mezi nimi je plýtvání – ztracený čas, který by se dal využít k výrobě.

Můj výrobní proces je převážně ruční. mohu použít OEE?

Ano – ale možná budete chtít zvážit variantu známou jako OLE (Overall Labor Effectiveness). OEE je určen k měření účinnosti zařízení . OLE je určen k měření efektivity práce (pracovní síly). Další možností je prosté měření produktivity práce (dílů na osobu a hodinu).

Jak změřím OEE pro zpracovatelský průmysl?

Klíčem k použití OEE v jakémkoli odvětví je jasná definice dostupnosti, výkonu a kvality. Zde je několik bodů, které je třeba zvážit.
Jako vždy – výpočet OEE začíná plánovanou dobou výroby (časem, kdy je naplánováno spuštění vašeho procesu). V mnoha zpracovatelských odvětvích to může být 24/7 (proces by měl vždy běžet).

  • Dostupnost je poměrně snadno definovatelná. Kdykoli proces neběží z důvodu neplánovaného zastavení (např. nějaký typ mechanické poruchy) nebo plánovaného zastavení (např. čištění), je ztrátou dostupnosti.
  • Výkon lze posuzovat z hlediska průtoku nebo rychlosti míchání. Jaký je teoretický maximální průtok nebo rychlost míchání? Výkon lze vypočítat jako poměr skutečné rychlosti běhu k teoretické maximální rychlosti (kapacita na typovém štítku). Z hlediska výpočtu to lze vyjádřit jako: (vyrobený objem / doba provozu) / ideální rychlost provozu. Například: Výkon = (1 200 litrů / 1 hodina) / 1 500 litrů za hodinu = 80 %.
  • Kvalita je poměr dobrého materiálu ke všemu materiálu. Některé procesní aplikace produkují pouze dobré materiály, zatímco jiné mohou mít ztrátu kvality kvůli neshodným materiálům.

Také stojí za zvážení, zda je OEE nejlepší metrikou pro vaši konkrétní aplikaci. Například, pokud váš proces vždy běží maximální rychlostí a produkuje pouze dobré materiály, pak OEE není příliš smysluplná metrika. Pokud tomu tak je, může být užitečnější měřit pouze složku dostupnosti OEE a tuto metriku podpořit vhodnými metrikami výnosu materiálu a produktivity práce.

Měla by preventivní údržba ovlivnit mé skóre OEE?

Pravděpodobně. Pokud preventivní údržba ubírá čas, který by jinak mohl být využit pro výrobu s přidanou hodnotou (tj. výrobu pro uspokojení potřeb zákazníků na rozdíl od výroby pro zásoby), měla by být zahrnuta do OEE. Konkrétně by měl být zahrnut do výpočtu dostupnosti.

Měly by obědy a přestávky ovlivnit mé skóre OEE?

Pravděpodobně. V praxi se většina společností rozhodla nezahrnout obědy a přestávky do ztráty OEE . Pokud však obědy a přestávky ubírají čas, který by se jinak dal využít pro výrobu s přidanou hodnotou (tj. výrobu pro uspokojení potřeb zákazníků na rozdíl od výroby pro zásoby), považovalo by se za osvědčený postup zahrnout je do OEE. Konkrétně by měly být zahrnuty do výpočtu dostupnosti.

Zvažte to – typická směna nasbírá přibližně 15+ hodin obědů a přestávek za měsíc. Pokud je tento čas vyloučen z Availability (a tedy OEE), je skrytý. Zahrnout to jako ztrátu to odhaluje jako příležitost ke zlepšení. Například může být možné naplánovat pomocné operátory na obědy a přestávky. Nebo může být možné prodloužit podávání materiálu, takže zařízení může běžet přes velmi krátké přestávky bez zásahu obsluhy.

Mám založit OEE na jednotkách dílů nebo na jednotkách času?

To závisí na povaze vašeho procesu. Pro diskrétní výrobu (např. lisování, balení) je typické měření v jednotkách dílů. Pro procesní výrobu (např. rafinace, míchání) je typické měření v jednotkách času.

Pokud zakládám OEE na dílech, měl bych použít kusy, pouzdra nebo palety?

Obvykle je nejlepší použít co nejpodrobnější míru (tj. preferovat plechovky před pouzdry). Téměř vždy zde budete mít nejpřesnější a nejpodrobnější informace o ztrátách. Další úvahou je použít opatření, které je pro tým nejsnáze pochopitelné a nejsmysluplnější. Celkově – ujistěte se, že zvolená měrná jednotka je snadno zachycena, konzistentně aplikována a široce srozumitelná.