COMES OEE ve společnosti PRO.MED.CS

COMES OEE se stará o sledování a sběr dat ze strojů

Comes OEE > COMES OEE ve společnosti PRO.MED.CS

Pro zefektivnění řízení výroby se společnost PRO.MED.CS rozhodla jít cestou automatického sběru dat. K zásadní inovaci v systematickém redukování procesních ztrát ve výrobě došlo v roce 2015 nasazením nové verze systému COMES a jeho aplikace COMES OEE.

PRO.MED.CS Praha a. s. je přední česká nezávislá farmaceutická společnost s vlastní vědecko-výzkumnou základnou pro vývoj humánních léčivých přípravků. PRO.MED.CS se specializuje na výrobu tablet, potahovaných tablet a tobolek, jejichž denní produkce přesahuje 2 miliony kusů. Hlavním cílem společnosti je přinášet na trh ověřené, účinné a bezpečné přípravky za přiměřenou cenu.

PRO.MED.CS pracuje se širokým portfoliem produktů. Pro efektivní dodávky klientům je nezbytné časté přestrojování strojů ve výrobě, což s sebou přináší nárůsty tzv. mrtvých časů neboli nevýrobních prostojů (odstrojování, sanitace, nastrojování, seřizování). Další výrobní prostoje vznikají při samotném doseřízení strojů při rozjezdu a i v samotném průběhu výroby. Díky automatickému sběru dat a identifikaci prostojů, máme k dispozici přesná data, s kterými lze následně pracovat v systému COMES OEE nebo je možné exportování dat do Excelu. Systém COMES nám umožňuje získat přesné informace o plánovaných i neplánovaných prostojích, často a pravidelně se opakujících prostojích a získat trendy o vývoji výroby. Na základě analýzy získaných údajů navrhujeme řešení pro zlepšování efektivity a produktivity při výrobě.

Projekt zefektivnění řízení výroby započal již v r.2011 implementací COMES OEE na jedné výrobní lince. K nejzásadnější inovaci ve sběru dat a systematickému redukování procesních ztrát došlo ve výrobním závodě firmy PRO.MED.CS v roce 2015. Firma Compas Automatizace upgradovala systém COMES OEE a rozšířila nám sledování a sběr dat na celkem 15 strojů.

COMES OEE jsme za podpory COMPAS nastavili tak, aby vyhovoval a reflektoval naše specifické potřeby farmaceutické výroby. Aplikace je otevřená a umožňuje zákaznické úpravy a rozšiřování o další moduly, např. o modul COMES Maintenance pro sledování a hodnocení činnosti údržby.

Práce v MES COMES je přehledná a základní zaškolení pracovníků na dotykových panelech proběhlo při oživování systému ve výrobě. Průběžné zaškolování pracovníků probíhá při úpravách a změnách v systému.

Velkou výhodou je přístup do aplikace přes webový prohlížeč. Tím jsou veškeré údaje dostupné kdykoliv a kdekoliv a vedoucí pracovníci mají přehled o aktuálním stavu ve výrobě.

Přínosy systému COMES OEE

  • Monitorování průběhu výroby jednotlivých zakázek.
  • Zlepšování efektivity výroby a chodu strojů.
  • Identifikování a analyzování plánovaných i neplánovaných výrobních prostojů.
  • Snížení času přestrojování linek mezi produkty.
  • Snížení ztrát na strojích při rozjezdech.
  • Nalezení a dosažení optimálních rychlostí strojů, které nejsou na úkor nárůstu neplánovaných výrobních prostojů (dostupnosti).
  • Zpřesnění stanovení norem a zjednodušení vyhodnocování příčin odchylek od normy.
  • Možnost automatického reportingu.
  • Výpočty OEE jednotlivých linek a sledování výkonnosti pracovníků.
  • Vizualizace průběhu výroby on-line přes webový prohlížeč.

„Zavedení systému COMES OEE hodnotíme kladně a bylo pro nás správným krokem. Díky automatickému sběru dat, máme nyní jasně pojmenované prostoje, které tíží výrobu na jednotlivých strojích a máme možnost se na jednotlivé prostoje cíleně zaměřit, odstranit je, nebo jejich dobu zredukovat. Zvýšení efektivity a produktivity ve výrobě s sebou přináší pozitivní nárůst výrobní kapacity a zlepšení ekonomičnosti samotné výroby.“

Ing Jiří Brož
Provozní technolog
PRO.MED.CS Praha a. s.