COMES OEE ve společnosti KOVONA SYSTEM a.s.

Vyhodnocování efektivity produkce válcovacích linek a její optimalizace na základě znalosti OEE

Comes OEE > COMES OEE ve společnosti KOVONA SYSTEM a.s.

Společnost Kovona System a.s. se zabývá především velkosériovou kovovýrobou. Jedním z principů, na kterých společnost staví, je nákladová optimalizace výroby formou neustálého zdokonalování procesů a využíváním sofistikovaných technologií.

K implementaci COMES OEE ve společnosti KOVONA SYSTEM a.s. říká Jiří Chrastina, výrobně-technický ředitel společnosti KOVONA SYSTEM a.s.

„V roce 2012 jsme se rozhodli uskutečnit výběrové řízení na dodavatele výrobního informačního systému, který by nám napomohl zvyšovat efektivitu klíčových výrobních zařízení. V rámci výběrového řízení jsme v závěru roku zvolili společnost Compas automatizace, spol. s.r.o. a její produkt COMES OEE jako vítězného dodavatele. Tento systém nám vyhovoval svou univerzálností, modularitou, jednoduchou uživatelskou obsluhou, možností přizpůsobení funkcionality naším potřebám a v neposlední řadě i cenou.

Implementace, která zahrnovala i vytvoření dokumentu funkční specifikace trvala v řádu několika týdnů a byla dokončena v březnu 2013.

Systém nám momentálně umožňuje monitorovat chod 4 válcovacích linek na výrobu otevřených profilů a lisu 630 t pro výrobu kovových výlisků, přičemž signály o chodu a stání zařízení jsou snímány přímo z řídícího systému linek a lisu. Obsluha je pak povinna jednoduchým způsobem přes dotykové terminály nebo PC, klasifikovat vzniklý prostoj z možných předdefinovaných prostojů, zadávat údaje o vyrobeném množství a kvalitě výroby. Mistři, vedoucí pracovníci a údržba jsou pak schopni dle potřeby rychle reagovat na vzniklou situaci.

Systém COMES máme propojen s nadřazeným ERP systémem, ze kterého načítáme výrobní příkazy pro konkrétní stroje, máme tudíž přehled o aktuálním stavu výroby (množství vyrobených kusů/tun, na výrobní příkaz, údaje o kvalitě, prostojích a dostupnosti zařízení). Poskytovaná data nám pak umožňují provádět hlubší analýzu, najít příčiny problémů a přijímat opatření, jež mají za cíl minimalizovat prostojovost, zvyšovat efektivitu a kvalitu výroby.

Jiný modul systému COMES Historian nám dále umožňuje v reálném čase monitorovat a  archivovat vybrané technologické parametry linek jako např. válcovací rychlost, nastavenou délku vyráběných profilů, teplotu ložisek aj. s možností zpětné analýzy v případě potřeby.

Implementace systému COMES byla pro nás určitě přínosným krokem a proto chceme systém COMES i nadále rozšiřovat o zapojení dalších výrobní zařízení.“