COMES OEE ve společnosti Kostelecké uzeniny a.s.

Potřeba podrobné znalosti úzkých míst ve výrobním řetězci vedla k implementaci měření OEE a vyhodnocování

Comes OEE > COMES OEE ve společnosti Kostelecké uzeniny a.s.

Společnost Kostelecké uzeniny, součást skupiny Agrofert, patří mezi největší výrobce uzenin a masa v ČR. Do firmy patří závody Kostelec, Maso Planá n.L. a Most. Tak velký podnik s výkonnými technologiemi určenými pro hromadnou výrobu potřebuje nepřetržitě sledovat efektivitu výrobního procesu a jednotlivých zařízení. Operativními informacemi z výroby lze více motivovat výrobní týmy, aby dosahovaly nejlepších výsledků.

Implementaci COMES OEE v Kosteleckých uzeninách a.s. nám popsal Ing. Martin Duba, mistr technických služeb:

„Na přelomu let 2012 a 2013 se v naší společnosti událo mnoho změn. Po provedené specializaci provozoven jsme začali cítit potřebu podrobné znalosti úzkých míst ve výrobním řetězci v jednotlivých výrobních závodech firmy. Jelikož je naše firma jedním z největších producentů výsekového masa a uzenářských a masných výrobků v rámci České republiky, jsme pod stále větším tlakem ze strany odběratelů, kteří požadují kvalitní výrobky dodané v požadovaném čase. Kvalita výroby je neoddělitelně spjata také s plynulou a dobře naplánovanou výrobou. Dobře plánovaná a fungující výroba přináší i bonusy ve formě vyšší efektivity.

Pro popis výroby v čase, monitoring chodu jednotlivých strojů, možnost identifikace prostojů a mnoho dalších funkcionalit se jevil jako ideální systém COMES OEE od společnosti COMPAS automatizace, spol. s r.o. Jak se opravdu ukázalo, jedná se o jednoduchý a přehledný systém na zpracování zaznamenaných dat s možností tvorby tabulek, grafů a přehledových diagramů. Neméně důležitým faktorem při rozhodování o koupi byla i velmi příznivá pořizovací cena. Dále nás pak zaujala možnost systém modulárně rozšiřovat, když to v budoucnu budeme potřebovat. Nespornou výhodou pro uživatele je možnost připojit se do systému v podstatě kdekoliv, přes běžný webový prohlížeč.

Samotnou instalaci sběru dat na výrobní stroje jsme provedli svými vlastními pracovníky údržby. Jako klíčové místo na vyzkoušení funkčnosti systému jsme vybrali provoz balírny, kde jsme hned na počátku zapojili do systému všech 10 balících linek. Po uvedení COMES OEE do provozu jsme se velice rychle naučili systém ovládat. Ocenili jsme také ochotu pracovníků technické podpory dodavatele, kdy hlavně po spuštění systému ho bylo potřeba nastavit tak, aby vyhovoval všem našim potřebám a představám. Velice záhy jsme ze zaznamenaných dat mohli vytvořit časosběrný obraz provozu baliček a provést analýzu situace. Po krátkém čase jsme se také rozhodli vyzkoušet možnost on-line identifikace prostojů. S úspěchem jsme nainstalovali na stroje dotykové terminály a obsluha po krátkém zaškolení identifikuje prostoje přímo na pracovišti a to v době vzniku prostoje, což ocenili zejména mistři dílen, kteří mají informace o problémech ve výrobě doslova on-line. Toto rozšíření se tedy osvědčilo a přineslo do systému ještě lepší celkový přehled.

V následných krocích jsme postupně rozšířili systém o další stroje. Dnes máme do COMES OEE zapojeno cca klíčových 90 strojů ze tří vzdálených závodů. Průběžně probíhá plánování dalšího rozšiřování systému o nové vstupy, protože data z tohoto systému se stala neodmyslitelnou součástí života firmy.

Díky systému COMES OEE se nám podařilo zvládnout lépe plánování jednotlivých výrobních operací a naladit tak výrobní proces k lepší návaznosti. Dále jsme odhalili také některá slabá místa ve výrobním řetězci, o kterých jsme dříve nevěděli, na která se nyní můžeme plně zaměřit a pokusit se napravit situaci. Zajímavou vlastností tohoto „sledovacího“ systému je i zvýšená kázeň obsluhy výrobních strojů, tzv. admirálský efekt neboli odlehčeně „velký bratr se dívá“.

Po téměř půlročním provozu můžeme konstatovat, že systém COMES OEE se plně osvědčil a v některých ohledech dokonce předčil naše očekávání.“