COMES OEE v Mlékárně Čejetičky

Sledovat výroby a následné zlepšování efektivity výrobních zařízení díky vyhodnocování OEE

Comes OEE > COMES OEE v Mlékárně Čejetičky

Společnost Mlékárna Čejetičky, spol. s.r.o. v Mladé Boleslavi se zabývá výrobou mléčných výrobků konzumního charakteru, jedná se o mléko, smetanu, kysané tekuté mléčné výrobky, tvaroh a máslo.

Josef Drahoňovský, vedoucí výroby, nám sdělil svoje zkušenosti:

„V roce 2013 jsme se v naší společnosti rozhodli k nasazení systému, který by nám umožnil sledovat výrobu a následně zlepšovat efektivitu výrobních zařízení. Jako dodavatele této aplikace jsme zvolili společnost COMPAS automatizace, spol. s.r.o. a její produkt COMES OEE. Tento systém je výhodný svou modularitou, univerzálností a možností automatického sběru dat s eliminací vlivu obsluhy. Nad daty lze vytvářet reporty s vyhodnocením výkonnostních ukazatelů OEE. Další výhodou je možnost do systému přistupovat v podstatě kdekoliv, přes webový prohlížeč.

Implementace proběhla v druhé polovině roku 2013. Nainstalování, odzkoušení a školení obsluhy proběhlo v řádu dní. Systém nám momentálně monitoruje chod 4 ks plniček. Signály o chodu a stavu čítačů od těchto strojů jsou zapojeny do převodníku, který zajišťuje jejich převod na komunikační rozhraní ethernet. Samotnou instalaci sběru dat z jednotlivých strojů jsme provedli vlastními pracovníky údržby. Po uvedení COMES OEE do provozu jsme se velice rychle naučili systém ovládat. Dnes máme k dispozici data ohledně vytížení strojů a jejich produktivity.

Implementace systému COMES byla pro nás přínosným krokem a do budoucna plánujeme jeho rozšíření na další stroje a o další funkčnosti.“