COMES OEE v Cembritu Beroun

Monitorování výkonů linek, analýza příčin prostojů, analýza výkonů pro jednotlivé formáty výrobků, Vyhodnocování OEE.

Comes OEE > COMES OEE v Cembritu Beroun

Cembrit Beroun:

  • 2 výrobní linky a 2 barvící linky
  • v druhé etapě proběhlo rozšíření na 4 koncernové závody po Evropě

P. Mašek ředitel závodu:

„Přínosy COMES OEE lze vyjádřit v bodech:

  • monitorování výkonů linek, analýza příčin prostojů, analýza výkonů pro jednotlivé formáty výrobků
  • zpřesnění a zprůhlednění relevantních dat ovlivňujících výkon
  • výrazně přispívá k základnímu manažerskému pravidlu – řídit lze to, co se dá změřit“

P. Bubla, generální ředitel evropských závodů (rozhodl o aplikaci na všechny závody), říká:

„COMES OEE je přesně to, co potřebujeme. Já v každodenní praxi používám COMES OEE na analýzu výkonu linek a určování priorit zlepšení efektivity výroby, parreto analýzy ukazující hlavní ztráty. Pro náš závod jsou hlavními přínosy:

  • zobjektivnění a věrohodnost měřených dat a jejich další analýza
  • v mé osobní práci je praktickým přínosem zejména okamžitý a „celosvětový“ přístup k výkonu linek
  • výborný je export dat do Excelu a budeme se dále snažit aplikaci více vytěžit.“