COMES OEE v ACO Industries

Sběr dat a vyhodnocování OEE z 19-ti jedno-účelových linek

Comes OEE > COMES OEE v ACO Industries

ACO závod Přibyslav:

Sběr dat z 19-ti jedno-účelových linek.

P. Stehno, projektový vedoucí říká:
„COMES OEE používáme:

  • Ke stanovování dostupnosti strojů a ke kontrole práce stroje v obdobích, kdy není přímá kontrola mistra nebo vedoucích (např. noční směny, směny o víkendech).
  • Při rozšiřování výroby na linkách ATTL a Rebenda jsme použili dostupnost vysledovanou z COMES pro zreálnění plánovaných výrobních kapacit.
  • Začali jsme pracovat se zadáváním důvodů prostojů na strojích, kdy jsme si vyjmenovali tyto důvody přímo v COMES. To nám umožní zaměřit se na problematické uzly strojů i organizace výroby.
  • Data z COMES budou poskytnuta firmě A – plus Kolín, která v naší firmě zavádí systém hlášení úrazů, poruch strojů a dalších. COMES bude propojen s tímto systémem, pro odstranění duplicitního pořizování dat.
  • Data z COMES budou použita pro přímé přivolání údržby při zadání určitého důvodu prostoje.“