COMES OEE je průběžně vyvíjený modul MES/MOM systému COMES, určený pro přesný monitoring výroby a digitální vyhodnocení efektivity strojů/linek výrobních podniků. Snadná implementace, správa a ovládání patří k důležitým rysům webového MES/MOM systému COMES.

COMES OEE obsahuje všechny nejčastější klíčové výrobní ukazatele (KPI) – OEE, TEEP, SMED, MTTR, MTBF, Uptime. COMES OEE poskytuje všechny informace v reálném čase pro potřeby rozhodování výrobního týmu, efektivní snižování výrobních ztrát, motivování pracovníků k lepším výkonům. Usnadňuje manažerům optimalizaci a řízení výroby.

Aplikace COMES OEE, doplněná o další funkce COMES, slouží podnikům pro řízení diskrétní výroby:

COMES OEE je mocným nástrojem, pomocí kterého může Váš produkční tým řídit výrobu a dosahovat její vysoké efektivity! Můžete snadno sbírat a ukládat výrobní data v reálném čase a COMES OEE je poté analyzuje a vizualizuje rezervy a ztráty výroby. Zjistíte tak kapacity výrobních strojů a příčiny nízké efektivity výroby téměř okamžitě. COMES OEE rovněž umožňuje uživatelské eskalace informací manažerům pro řízení týmů a snižování ztrát je tak nástrojem pro každodenní zlepšování Vaší výroby.

Modul COMES OEE je vyvíjen jako součást řešení Digitální továrny COMES ve vizi Industry 4.0.


Aplikace pro různá odvětví průmyslu

Systém COMES je využíván v různých odvětvích průmyslu, v diskrétních/sériových výrobních procesech automotive, strojírenství, zpracování plastů i gumy, i výrobě prvků pro stavebnictví. Rovněž je COMES OEE využíván v dávkových/šaržových výrobních procesech v potravinářství, chemii a farmacii, kosmetice nebo výrobě zdravotních pomůcek.

Podle požadavků uživatelů nebo specifik výrobních procesů lze do standardního konceptu COMES OEE doplnit speciální funkce. Díky vestavěnému konfiguračnímu prostředí může specifické uživatelské funkce doplnit systémový integrátor systému COMES, nebo i podnik využitím svých IT specialistů.

COMES OEE je možné doplnit dalšími moduly systému: plánování a rozvrhování výroby COMES APS, řízení interní logistiky továrny COMES WMS, řízení procesů údržby CMMS COMES Maintenance, řízení skladů a interní logistiky COMES WMS s vestavěnou funkcí Traceability. Pro podporu řízení spojitých a dávkových procesů slouží moduly COMES Historian a COMES Batch.

Digitální továrna COMES je řešení s implementovanou funkčností všech modulů, vytvořené na principech systémové integrace a komplexní digitalizace výroby.

COMES OEE prospekt 2

 

Přesná data - sběr výrobních dat ze strojů

COMES OEE umožňuje přímý automatický sběr dat z výrobních zařízení, který je přizpůsoben technickým a komunikačním možnostem jednotlivých zařízení, případně je zajištěn prostřednictvím doplňujícího HW. Komunikace může být jednosměrná nebo obousměrná s využitím standardních komunikačních protokolů - OPC-UA, OPC-DA, EUROMAP, databáze, soubory, digitální nebo analogové signály.

Výrobní data umožňuje COMES OEE sbírat i ručně prostřednictvím interakce uživatele přes terminálové rozhraní, např. klasifikací prostojů a klasifikací neshod výrobků. Všechny informace jsou automaticky ukládány do databáze systému COMES.

COMES OEE prospekt 4Architektura

COMES OEE nabízí vysokou výkonnost s možností implementace od několika až po stovky výrobních linek. IT platforma klient – server umožňuje ochranu dat a webová architektura transparentní dostupnost výsledků výroby v reálném čase pro stacionární i mobilní prostředky uživatelů. Významným přínosem jsou rovněž minimální nároky na HW a administraci systému.

COMES OEE prospekt sql

COMES OEE prospekt windows

 

  

 

 

COMES OEE prospekt 5

 

Sběr dat a operátorské obrazovky

COMES OEE obsahuje dotykové terminálové rozhraní pro zobrazování dat a práci operátora u výrobního zařízení. Dynamicky se přizpůsobí rozlišení obrazovky a je připraveno pro varianty terminál u každého stroje nebo terminál pro více strojů.

Terminál může být vybaven čtečkou docházkových karet, čtečkou čárových/RFID kódů, tiskárnou. Obrazovky jsou navrženy s důrazem na přehlednost a intuitivnost ovládání s volbou přepnutí do jiných jazyků (angličtina, aj.).
 

Příklad terminálového rozhraní COMES OEE, je k dispozici sada obrazovek pro řízení výrobyPříklad terminálového rozhraní COMES OEE, je k dispozici sada obrazovek pro řízení výroby

 

COMES OEE prospekt 6

 

Využití a funkce terminálů COMES

 1. Přihlášení operátorů
 2. Zobrazení směnového plánu a jeho plnění
 3. Klasifikace prostojů, ztrát výkonu, neshod/vad
 4. Odvádění výroby v kusech / po baleních
 5. Vyvolání eskalace – přivolání mistra, údržby...
 6. Zobrazení výrobní dokumentace
 7. Tisk štítků a etiket na balení
 8. Zadání požadavku na údržbu zařízení

 

KPI a statistiky

Vizualizujte výsledky Vaší výroby pro motivaci operátorů i výrobních týmů! COMES OEE umožní jasně a přehledně graficky znázornit relevantní data o výrobě v reálném čase.

COMES OEE obsahuje výstupní statistiky v podobě parametrizovatelných protokolů, další protokoly je možno na konkrétní požadavek dále doplnit. Standardními protokoly jsou:

 • Průběh výroby
 • Protokol prostojů
 • Andon výstup efektivity
 • Protokol neshod
 • Protokol kvality výroby
 • Protokoly OEE
 • Směnové protokoly

Řadu dalších statistik, výstupů a funkcí dodáváme jako opci.

KPI ParetoProstoju

KPI ZtratyKvality

KPI MTBF

KPI 7

Andon - vizualizace ve výrobě i na PC manažerů

COMES OEE obsahuje vestavěné statistiky pro vizualizaci aktuálního stavu výroby. Informuje pracovníky výroby o průběžných výsledcích směny a řídicím pracovníkům dává přehled o stavu výroby bez nutnosti obchůzky výroby.

Nejčastěji zobrazované informace jsou: přihlášení pracovníci, stavy jednotlivých strojů a technologií, parametry probíhající výroby, stav vyrobených a vadných kusů, výrobní ztráty. Přehledy/Andon lze konfigurovat podle zákaznických požadavků.

 Andon 0

 

Andon 2

Eskalace

COMES OEE je vybaven eskalačním systémem, který umožňuje uživatelům nastavit eskalační pravidla: posloupnost eskalovaných osob, dobu jejich reakce, četnost opakování eskalací. Eskalace je oznámena zprávou (e-mail, SMS, aplikací Smartphone), která uživatele upozorňuje na vzniklý problém ve výrobě nebo možnou výrobní ztrátu. Uživatel má možnost potvrdit eskalaci a její řešení.

Systém COMES např. následující výrobní stavy/požadavky:
 1. Přivolání pověřeného pracovníka na pracoviště
 2. Vznik prostoje nebo dlouhou délku nečinnosti stroje
 3. Zvyšující se zmetkovitost na stroji
 4. Výrobu v klesajícím taktu výroby
 5. Požadavek na údržbu stroje
 6. Výsledky směny 

COMES OEE prospekt 7

 

Konfigurace

Aplikace umožňuje snadné přizpůsobení konkrétním podmínkám výrobního podniku a uživatelů. Konfigurovat aplikaci je možné prostřednictvím číselníků uživatelů, strojů, linek a výrobků, komunikace se stroji, nastavení operátorských obrazovek, vlastností výstupních sestav aj.

Zálohování dat

Aplikace je zálohována automaticky každý den a zálohy jsou ukládány na disk serveru. Je uchováváno jen posledních 10 záloh. Kromě záloh, které se vytvářejí automaticky, může uživatel s administrátorskými právy provádět zálohování ručně.

DefiniceProstoju 1

Klíčové přínosy COMES OEE

 • Detailní přehled o výrobě a jejích KPI v reálném čase, rychlejší rozhodování a odezvy na objednávky
 • Statistiky ukazující, kde a jak můžete snížit ztráty, zlepšit výsledky výroby a zvýšit ziskovost
 • Motivaci pro výrobní tým k dosažení nejlepších výsledků, podklady pro motivační odměňování
 • Vyšší efektivitu výroby a zvýšení reálných výrobních kapacit
 • Rychlou implementaci OEE v řádu dnů a snadnou správu systému díky moderní IT platformě
 • Digitalizaci svých výrobních agend a v praxi osvědčené řešení s mnoha referencemi

 

COMES OEE - pro trvalé zlepšování výsledků výroby