OEE - Overall Equipment Effectiveness je nejpoužívanější výrobní statistika managementu podniků. Hodnota OEE představuje klíčovou informaci pro podniky, které chtějí neustále zlepšovat a zeštíhlovat svoje výrobní procesy. Využívá se v zlepšovacích programech jako downtime management (DTM), lean manufacturing, Six Sigma nebo Kaizen. Celková efektivita zařízení OEE odkrývá skryté kapacity výrobních strojů, kterých mohou využít výrobní týmy a dosáhnout tím zvýšení provozního zisku podniku.

OEE ukazuje výrobní ztráty způsobené prostoji/opravami nebo poruchami strojů - DOSTUPNOST, ztráty využití normované kapacity zařízení/nižší výrobní takt - VÝKON a ztráty z nekvality výrobků/vady/poškození - KVALITA. OEE je v procentech vyjádřeno jako součin těchto uvedených tří faktorů:

Výpočet KPI ukazatele OEEVýpočet KPI ukazatele OEE

Efektivita zařízení vypočtená a zobrazená v COMES OEEEfektivita zařízení vypočtená a zobrazená v COMES OEE