Odpověď COMPAS:

Vizualizace na velkoplošné obrazovky umístěné ve výrobním procesu je častou požadovanou opcí COMES OEE. Připravujeme ji na míru podle přání zadavatele a máme zdařilé reference. Obvykle využíváme HW velkoplošných TV zavěšené ve výrobní hale nad pracovišti u linek nebo strojů.

Odpověď COMPAS:

Ano, na přání připravujeme i speciální výstupy z COMES OEE. Proškolený uživatel si může i sám vytvořit výstupy vlastní díky platformě systému COMES a vývojovém prostředí COMES Modeller.

Odpověď COMPAS:

Komunikace na podnikový IT systém nebo ERP je možná a připravujeme ji na míru podle požadavků zadavatele. Vzhledem k tomu, že  systém COMES je produktem firmy COMPAS, nemáme principielně žádná technická omezení v komunikaci na jakýkoli současný IT systém. Můžeme uvést příklady realizovaných komunikací se systémy SAP, HELIOS, OR SYSTEM, DIMENZE aj.