Pomůžeme Vám v etapách projektu:

  • Návrh a řešení technické infrastruktury (HW+SW)
  • Provedení instalace, zprovoznění, školení na správu, archivaci dat a výsledků
  • Stanovení uživatelů a jejich úkolů (klíčoví uživatelé a jejich nástroje pro analýzu výsledků, ostatní uživatelé - operátoři aj.)
  • Procesní zavedení COMES OEE
  • Řízení procesu zlepšování výroby a OEE

Součástí podpory jsou školení uživatelů COMES OEE.

S COMES OEE získáte informace pro denní řízení a zlepšování výroby. COMES je podniky využíván po monitoring výroby, odhalování a minimalizaci ztrát ve výrobě s cílem zlepšování efektivity výrobních zařízení. Rozšířením o další COMES funkce získáte kompletní systém pro řízení diskrétní výroby!